Sản xuất thép cấu trúc kim loại đứng - Thiết kế chỗ ngồi cho sân vận động

dự án

Đại học Phía Bắc

 • hinh 18
 • hinh 17
 • hinh 16
 • hinh 15
 • hinh 14
 • hinh 13
 • hinh 12
 • hinh 11
 • hinh 10
 • hinh 9
 • hinh 8
 • hinh 7
 • hinh 6
 • hinh 5
 • hinh 4
 • hình 3
 • hình 2
 • hình 1
0188.522.0062