Sản xuất thép cấu trúc kim loại đứng - Thiết kế chỗ ngồi cho sân vận động

dự án

Trung tâm Hội nghị Olympic Thanh niên

  • hinh 9
  • hinh 8
  • hình 7
  • hình 6
  • hình 5
  • hình 4
  • hình 3
  • hình 2
  • hình 1
0188.522.0062